Φωτογραφίες
Σχολή Οδηγών Ζερβάκης, © 2011, All rights reserved Σχολές Οδηγών Ζερβάκη από το 1955 Click thumbnail to enlarge